Cele

foto5

Ogólnym celem badania jest adaptacja, implementacja i ocena zintegrowanego Programu Wsparcia Centrów Spotkań dla osób z otępieniem i ich opiekunów w trzech krajach europejskich: we Włoszech, w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Pierwszy cel: sprawdzenie, które organizacje oferujące opiekę i pomoc socjalną (i inne instytucje działające w tym sektorze w ww. krajach) chcą (i/lub muszą) zaangażować się w realizację programu oraz utworzenie grupy przedstawicieli tych organizacji – tzw. grupy inicjującej, w każdym z tych trzech krajów.
Drugi cel: zidentyfikowanie ułatwień oraz barier skutecznej realizacji programu oraz stwierdzenie, jakie zmiany w proponowanym programie wsparcia są konieczne, by umożliwić skuteczną realizację tego programu w krajach uczestniczących (biorąc pod uwagę potencjalne różnice w potrzebach osób korzystających z programu, aspekty kulturowe, systemy opieki i pomocy socjalnej oraz regulacje prawne w tych krajach).
Trzeci cel: opracowanie planu realizacji programu oraz materiałów implementacyjnych dla każdego z krajów uczestniczących w projekcie (np. praktyczny przewodnik dotyczący zakładania Centrów Spotkań, kurs dla personelu, filmy oraz broszury informacyjne).
Czwarty cel: organizacja szkolenia dotyczącego realizacji programu („szkolenie dla przyszłych koordynatorów centrum”) dla przedstawicieli organizacji oferujących opiekę i pomoc socjalną oraz innych organizacji w krajach uczestniczących w projekcie, a także wdrożenie modelu Centrów Spotkań w co najmniej jednym regionie w każdym z krajów uczestniczących.

Piąty cel: ocena realizacji modelu (w każdym kraju z osobna oraz w porównaniu między krajami) z uwzględnieniem:

  1. skuteczności programu wsparcia w zakresie poprawy behawioralnej osób z otępieniem, ich nastroju i jakości życia, poczucia kompetencji ich opiekunów, jak również możliwości odroczenia umieszczenia chorego w stacjonarnym ośrodku opiekuńczym, a także opłacalności programu;
  2. zadowolenia osób korzystających z programu;
  3. analizy jakościowej procesu realizacji projektu.
Szósty cel: rozpowszechnianie wyników badania oraz dalsza popularyzacja modelu Centrów Spotkań w krajach uczestniczących w programie i w innych krajach europejskich.