Filozofia Centrum Spotkań

foto3
W ciągu najbliższych 40 lat przewiduje się znaczny wzrost liczby osób starszych cierpiących z powodu chorób neurodegeneracyjnych, co zmusza do poszukiwania niedrogich rozwiązań, które pomogą tym osobom funkcjonować w społeczeństwie względnie niezależnie tak długo, jak to możliwe. By zwrócić uwagę na tę kwestię i rozwiązać związane z nią problemy (opóźnienie w dostępie do profesjonalnej opieki, przeciążenie opiekunów rodzinnych, itp.)

Program Wsparcia Centrów Spotkań oferuje zintegrowany pakiet opieki
i wsparcia:

  • przeznaczony dla osoby z otępieniem oraz jej nieformalnego opiekuna/opiekunów
  • Dla osób chorych organizowany jest klub seniora (trzy razy w tygodniu), w ramach którego chorzy mogą uczestniczyć w twórczych zajęciach rekreacyjnych oraz terapii psychomotorycznej. Dla opiekunów przewidziano spotkania psychoedukacyjne oraz grupy dyskusyjne. Zarówno pacjenci, jak i ich opiekunowie mogą także korzystać z zajęć grupowych, cotygodniowych konsultacji oraz regularnych spotkań, które umożliwiają wszystkim uczestnikom, personelowi i wolontariuszom dzielenie się doświadczeniami. Personel może również pomagać w koordynowaniu opieki w domu chorego.

  • dostosowany do indywidualnych potrzeb
  • Strategia wsparcia jest strategią innowacyjną, ponieważ jest w pełni dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestników. Program teoretycznie opiera się na adaptacyjnym modelu radzenia sobie, który wyjaśnia, w jaki sposób pacjenci i opiekunowie przystosowują się i radzą sobie ze zmianami, które zachodzą w ich życiu z powodu rozwijającego się procesu otępiennego, oraz jak czynniki biologiczne, psychologiczne i społeczne mogą wpływać na przebieg choroby. Na podstawie problemów, jakich pacjenci mogą doświadczać (np. przystosowanie się do niepełnosprawności, zachowanie równowagi emocjonalnej oraz pozytywnego wizerunku samego siebie, utrzymanie więzi społecznych), opracowano plan indywidualnej opieki i wsparcia, który jest regularnie oceniany i korygowany. W zależności od określonych potrzeb strategie wsparcia dla osób z otępieniem różnią się i mogą obejmować szeroki wachlarz działań: od dostarczania informacji, by pomóc chorym lepiej radzić sobie ze zmianami w ich życiu, po próby reaktywacji, resocjalizacji i optymalizacji ich emocjonalnego funkcjonowania. Strategie wsparcia dla opiekunów rodzinnych obejmują dostarczanie informacji oraz oferowanie praktycznego, emocjonalnego i społecznego wsparcia.

  • korzystny dla osób z otępieniem oraz opiekunów
  • Program łączy działania wspomagające, które okazały się skuteczne w przypadku osób z otępieniem oraz ich opiekunów w badaniach i/lub w praktyce. Obejmują one stymulację poznawczą, zajęcia grupowe, terapię muzyczną, terapię psychomotoryczną, grupy wsparcia, psychoedukację i doradztwo.

  • dostępny w miejscach ułatwiających otwartość i integrację społeczną
  • Centra Spotkań są zlokalizowane w łatwo dostępnych ośrodkach społecznych (np. w domach kultury, instytucjach państwowych), maksymalizując integrację społeczną z osobami z sąsiedztwa i promując partycypację społeczną. To sprawia, że są bardziej atrakcyjne niż instytucjonalna opieka dzienna (powszechna w wielu krajach Unii Europejskiej), a przy tym ułatwiają ludziom korzystanie ze wsparcia już w początkowym stadium choroby. Przykłady zajęć prowadzonych w ośrodkach obejmują np. grę w bilard w lokalnym pubie wraz z gośćmi lokalu czy wspólne malowanie i śpiewanie z dziećmi ze żłobka. Ponadto, opiekunowie rodzinni uczestniczą w zajęciach organizowanych w takim ośrodku/domu kultury. Poprzez kontakty, które uczestnicy programu nawiązują w Centrum, stymulowana jest solidarność lokalna, łatwiej jest rekrutować wolontariuszy, a nastawienie do osób z otępieniem zmienia się na korzyść chorych.

  • na granicy opieki i pomocy socjalnej
  • W celu przeciwdziałania fragmentacji usług w zakresie opieki i pomocy socjalnej, program Centrów Spotkań jest realizowany przez niewielką grupę specjalistów i wolontariuszy w ścisłej współpracy z innymi specjalistami/organizacjami w regionie, które oferują opiekę w zakresie otępienia. Ta grupa obejmuje lekarzy rodzinnych, poradnie leczenia zaburzeń pamięci, kluby seniora, stowarzyszenia i organizacje zajmujące się opieką w zakresie zdrowia psychicznego oraz domy opieki. Niektóre z nich współuczestniczą w realizacji programu, prowadząc grupy dyskusyjne lub organizując wykłady. Tego rodzaju współpraca wymaga podpisania umowy.