Grupa Inicjująca

foto5

Do współpracy w ramach adaptacji oraz implementacji Centrum Spotkań we Wrocławiu zaproszono przedstawicieli wielu instytucji, które są zaangażowane pośrednio lub bezpośrednio w opiekę nad osobami starszymi. Osoby te utworzyły tzw. Grupę Inicjującą. Członkowie grupy są przedstawicielami różnych środowisk, tj. instytucji samorządowych, systemu opieki społecznej i zdrowotnej, szkół wyższych oraz liderów organizacji pozarządowych.

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Miejskie Centrum Usług Socjalnych
  • Wrocławskie Centrum Seniora
  • Miejskie Centrum Wolontariatu
  • Fundacja Europejskie Centrum Opieki Symeon
  • Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy „Przyjaciele Seniorów
  • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład Gerontologii
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Psychiatrii
  • Ośrodek Badawczo- Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych w Ścinawie