Metodologia

foto6

Dwuetapowe badanie implementacyjne zostanie przeprowadzone w celu:

 1. przygotowania oraz
 2. adaptacyjnej implementacji i ewaluacji Programu Wsparcia Centrów dla osób z łagodnym i umiarkowanym otępieniem w trzech krajach Europy, tj. we Włoszech, w Polsce i w Wielkiej Brytanii. W każdym z tych państw zespół badawczy z co najmniej jednego krajowego ośrodka badawczego przeprowadzi badanie dotyczące realizacji programu.

W ramach badania uzyskamy odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Która organizacja oferująca opiekę lub pomoc socjalną w krajach uczestniczących w projekcie, tj. we Włoszech, w Polsce lub w Wielkiej Brytanii, powinna być zaangażowana w realizację programu w tych krajach?
 2. Jakie są warunki skutecznego wdrożenia programu w różnych krajach europejskich? Innymi słowy, jakie są ułatwienia i ograniczenia typowe dla poszczególnych krajów oraz jakie zidentyfikowano w procesie realizacji programu?
 3. Jaki plan realizacji (w tym strategie realizacji, materiały wdrożeniowe, źródła finansowania) jest potrzebny w poszczególnych krajach, by wdrożyć model Centrów Spotkań w krajach uczestniczących w projekcie?
 4. Czy po zrealizowaniu programu wyniki będą porównywalne do wyników uzyskanych w Holandii (pod względem skuteczności, zadowolenia osób uczestniczących w programie, itp.)?
 5. W jaki sposób wyniki badania będą rozpowszechniane w celu promocji modelu Centrów Spotkań w krajach uczestniczących w projekcie oraz w innych krajach europejskich?

Plan działania w ramach niniejszego projektu został podzielony na siedem pakietów zadań:

 1. Zarządzanie projektem
 2. Poszukiwanie, mapowanie i rekrutacja organizacji
 3. Określenie warunków realizacji programu w krajach uczestniczących w projekcie
 4. Przygotowanie strategii realizacji programu oraz materiałów implementacyjnych
 5. Realizacja programu
 6. Ocena realizacji programu
 7. Upowszechnianie rezultatów