MEETINGDEM

Innowacyjny projekt skierowany do osób z otępieniem i ich opiekunów oraz profesjonalistów (lekarzy, terapeutów, opiekunów)

foto1
DlaczegoOtępienie ma poważne konsekwencje dla osób nim dotkniętych i ich rodzin – często trudno im zaakceptować pojawienie się choroby i poprosić o pomoc. Otępienie wciąż pozostaje tematem tabu. Projekt MEETINGDEM to krok naprzód w trosce o chorych i ich rodziny.Więcej
foto2
Dla kogoDla lekarzy i innych terapeutów, którzy chcą się rozwijać i wdrożyć innowacyjne, integracyjne podejście do cierpiących na otępienie, opracowane w Holandii. Dla osób z łagodnym i umiarkowanym otępieniem. Dla ich opiekunów.Więcej

Centrum Spotkań

We Wrocławiu spotkamy się na ul. Ciepłej

W Europie otwarto liczne Centra Spotkań dla osób z otępieniem i ich opiekunów. Dla pacjentów organizowany jest klub seniora, w ramach którego podopieczni mogą uczestniczyć w twórczych zajęciach rekreacyjnych oraz terapii psychomotorycznej. Dla opiekunów przewidziano spotkania psychoedukacyjne i grupy dyskusyjne. Wszyscy mogą korzystać z zajęć grupowych, konsultacji i regularnych spotkań, które umożliwiają uczestnikom, personelowi i wolontariuszom wymianę doświadczeń.

Więcej

AKTUALNOŚCI

W okresie wakacyjnym mieliśmy okazję spotkać się z kilkoma organizacjami zainteresowanymi
tworzeniem kolejnych Centrów Spotkań we Wrocławiu, Opolu i Poznaniu. Idea Centrum Spotkań się rozpowszechnia!

14.12.2016

Odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące „Profilaktyki przeciążeniowych problemów kręgosłupa” prowadzone przez mgr Katarzynę Bulińską – fizjoterapeutę i koordynatorkę Centrum Spotkań.

14.12.2016

Spotkaliśmy się na Wigilii w Centrum Spotkań

26.11.2016

20 osób z całej Polski wzięło udział w warsztacie o tworzeniu Centrum Spotkań wraz z wizytą studyjną. Mamy nadzieję, że w 2017 roku powstaną kolejne Centra Spotkań w innych regionach Polski.

16.111.2016

O roli muzyki w życiu osób z otępieniem i ich opiekunów opowiadała dr Katarzyna Turek – muzykoterapeuta CS wspólnie z mgr Marią Koźmińską – Brygołą – koordynatorką Centrum Spotkań.

28.09.2016

W tym dniu świętowaliśmy pierwszą rocznicę funkcjonowania Centrum Spotkań na Ciepłej!

22.09.2016

Uczestnicy Centrum Spotkań i Dziennego Domu „Na Ciepłej” uczestniczyli w Marszu Kapeluszy organizowanym w ramach tegorocznych Wrocławskich Dni Seniora. Wyglądali przepięknie!

21.09.2016

W czasie spotkania informacyjnego „Centrum Spotkań – niezwykłe miejsce” odbywającego się podczas Światowego Dnia Choroby Alzheimera mgr Maria Koźmińska – Brygoła – koordynator Centrum Spotkań oraz mgr Katarzyna Urbańska – psycholog, opowiadały o otępieniu oraz realizowanym programie wsparcia.

17.08.2016

O „Sztuce pielęgnacji seniorów – porady praktyka” opowiadała w Centrum Spotkań doświadczona pielęgniarka mgr Katarzyna Grzegocka – Ziulczyk. Spotkanie współprowadziła mgr Maria Koźmińska – Brygoła – koordynator Centrum Spotkań.

20.07.2016

Odbyło się spotkanie informacyjne pt.: „Depresja – czym jest a czym nie jest i co z nią robić?” prowadzone przez prof. Joannę Rymaszewską – lidera projektu MeetingDem w Polsce oraz mgr Marię Koźmińską – Brygoła – koordynatora Centrum Spotkań.

06.07.2016

Rozpoczęło działalność kolejne Centrum Spotkań dla osób z otępieniem i ich opiekunów we Wrocławiu prowadzone przez Fundację OMIKAMI przy ul. Traugutta 57 (http://omikami.org.pl/)

19.06.2016

mgr Katarzyna Urbańska uczestniczyła w XVIII Ogólnopolskim Zjeździe Organizacji Alzheimerowskich. Zjazd był okazją do aktywnej promocji idei Centrum Spotkań wśród organizacji wspierających na co dzień osoby z otępieniem i ich opiekunów

8.06.2016

dr Elżbieta Trypka – lekarz psychiatra wspólnie z mgr Marią Koźmińską – Brygołą – koordynatorką CS poprowadziła spotkanie informacyjne pt.: „Jak pomóc osobie z otępieniem i rodzinie? Problemy prawne i orzecznictwo”.

02.06.2016

mgr Katarzyna Urbańska i dr Renata Wojtyńska uczestniczyły w VII Konferencji Naukowej „Człowiek w podeszłym wieku we współczesnym społeczeństwie – Problemy zdrowotne osób starszych: profilaktyka, leczenie, rehabilitacja, opieka”, która odbyła się w Poznaniu. Zaprezentowały tam model wsparcia Centrum Spotkań podczas sesji wykładowej oraz przeprowadziły warsztat o tworzeniu Centrów Spotkań w Polsce.

18.05.2016

Uczestnicy Centrum Spotkań i Dziennego Domu Pomocy wybrali się wspólnie na wycieczkę do Arboretum w Wojsławicach

16.05.2016

Prof. Joanna Rymaszewska zaprezentowała ideę Centrum Spotkań oraz pierwsze efekty oceny adaptacji modelu holenderskiego do warunków polskich podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Katowicach

11.05.2016

Albert Bielatowicz – terapeuta dźwiękiem w CS i Katarzyna Sionek – pedagog poprowadzili wspólnie spotkanie informacyjne pt.: „Relaksacja TAK czy NIE, i dlaczego? Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem gongów tybetańskich”.

28.04.2016

Mateusz Babicki – student V roku kierunku lekarskiego, wolontariusz w projekcie MeetingDem, zaprezentował pierwsze rezultaty badań dotyczące satysfakcji z udziału w Centrum Spotkań oraz poprawy stanu zdrowia opiekunów osób z otępieniem podczas International Medical Congress of Silesia 2016 w Katowicach.

21-24.04.2015

Prof. Joanna Rymaszewska i dr Dorota Szcześniak uczestniczyły w międzynarodowej konferencji Alzheimer’s Disease International w Budapeszcie, gdzie zaprezentowały rezultaty wdrażania holenderskiego modelu Centrum Spotkań we Wrocławiu oraz opowiedziały o pierwszych wynikach badań naukowych.

20.04.2016

Mgr Jacek Kalinowski – detektyw, emerytowany oficer policji i prawnik opowiedział o „Zagrożeniach czyhających na osoby w wieku podeszłym w ich codziennym życiu” podczas spotkania informacyjnego.

15-16.04.2016

W Worcester w Wielkiej Brytanii odbyło się coroczne spotkanie Międzynarodowego Zespołu Badawczego MeetingDem.

19.03.2016

Dr Dorota Szcześniak opowiadała o „Centrach Spotkań dla osób z otępieniem oraz ich opiekunów – zintegrowanym modelu wsparcia według pomysłu holenderskiego (projekt JPND MEETINGDEM)” podczas Międzynarodowej Konferencji podsumowującej projekt „ALMAS HOUSE POLSKA”.

17.03.2016

W Domu na Ciepłej odbyło się Spotkanie Wielkanocne przygotowane przez wszystkie grupy uczestników Dziennego Domu.

17.03.2016

Podczas IV Wrocławskich Dni Mózgu odbył się wykład: „Centrum Spotkań dla osób z otępieniem i ich opiekunów – miejsce inne niż wszystkie”, podczas którego uczestnicy Centrum opowiedzieli o swoich doświadczeniach udziału w programie.

16.03.2016

W ramach spotkań informacyjnych odbył się wykład pt.: „Związek między dietą a stanem psychicznym” prowadzony przez mgr Małgorzatę Kucharską – psychologa i dietetyka medycznego oraz mgr Katarzynę Sionek – koordynatorkę Centrum Spotkań.

16.03.2016

W Centrum Spotkań gościliśmy przedstawicieli norweskiego projektu Almas House– partnerów Klastra Innowacyjna Medycyna. Projekt partnerski koncentruje się na problemie starzejącego się społeczeństwa w Polsce i konieczności podniesienia standardów opieki nad osobami starszymi poprzez implementację wzorców z innych krajów.

11.03.2016

Zakończyła się I edycja Kursu dla Personelu Centrum Spotkań.

4.03.2016

Dr Dorota Szcześniak i mgr Katarzyna Urbańska w ramach XV Łódzkich Warsztatów Psychogeriatrycznych poprowadziły warsztat „Centra Spotkań dla osób z otępieniem oraz ich opiekunów – zintegrowany model wsparcia według pomysłu holenderskiego Centra Spotkań dla osób z otępieniem oraz ich opiekunów – zintegrowany model wsparcia według pomysłu holenderskiego”.

10.02.2016

W ramach spotkań informacyjnych odbył się warsztat „Jak rozmawiać z bliskimi o rzeczach, które nas martwią?” prowadzony przez mgr Katarzynę Sionek i mgr Katarzynę Bulińską – koordynatorki Centrum Spotkań.

27.01.2016

Rozpoczęły się spotkania grupy wsparcia dla opiekunów osób z otępieniem prowadzonych przez mgr Katarzynę Malcher – specjalistę psychologii klinicznej, psychoterapeutę.

13.01.2016

Pierwsze spotkanie informacyjne w Nowym Roku „Wsparcie w ramach systemu Pomocy Społecznej we Wrocławiu” poprowadziły mgr Marta Krygier – kierownik Zespołu Dziennych Domów Pomocy Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu oraz mgr Katarzyna Sionek – koordynator Centrum Spotkań.

30.12.2015

W grudniu ukazały się dwie publikacje naukowe przygotowane przez zespół projektu MeetingDem w czasopiśmie Postępy Psychiatrii i Neurologii: Program Wsparcia Centrum Spotkań – amsterdamski program zintegrowanego wsparcia dla osób z otępieniem i ich opiekunów oraz The stigma of dementia.

17.12.2015

Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy „Na Ciepłej” wraz z opiekunami i zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym (galeria zdjęć).

09.12.2015

W grudniu odbyło się spotkanie informacyjne pt.: „Możliwości i rodzaje wsparcia – terapia psychomotoryczna w Centrum Spotkań” poprowadzone przez dr Joannę Kowalską – fizjoterapeutę oraz mgr Katarzynę Bulińską – koordynatora Centrum Spotkań.

04.11.2015

Odbyło się kolejne Spotkanie informacyjne pt. „Zmiany w sytuacji życiowej rodziny osoby z otępieniem oraz możliwe oddziaływania psychospołeczne” poprowadzone przez mgr Katarzynę Malcher – psychologa klinicznego oraz mgr Katarzynę Bulińską – koordynatora Centrum Spotkań.

27.10.2015

W trakcie V Forum Psychiatrii Środowiskowej we Wrocławiu prof. dr hab. Joanna Rymaszewska opowiadała o projekcie Centrum Spotkań podczas wykładu pt.: „Zintegrowany model wsparcia psychospołecznego osób z otępieniem i ich opiekunów – projekt MEETINGDEM”.

23.10.2015

Odbyło się ostatnia merytoryczna część szkolenia w ramach Kursu dla Personelu Centrum Spotkań. Przed uczestnikami jeszcze 5 spotkań superwizyjnych.

21.10.2015

Miało miejsce pierwsze Spotkanie Informacyjne w Centrum Spotkań pt. „Co powinniśmy wiedzieć o otępieniu? Perspektywa lekarza psychiatry” poprowadzone przez dr Elżbietę Trypkę – lekarza psychiatrę oraz mgr Katarzynę Bulińską – koordynatora Centrum Spotkań.

03.10.2015

Odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego Centrum Spotkań we Wrocławiu. Galeria zdjęć

23.09.2015

Osoby zakwalifikowane do projektu po raz pierwszy wzięły udział w zajęciach oferowanych w Centrum Spotkań w Dziennym Domu Pomocy „Na Ciepłej”.

22.09.2015

W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Katedrze Psychiatrii odbył się warsztat pt.: „Kiedy nasi bliscy stają się obcy – Centrum Spotkań dla osób z otępieniem i ich opiekunów”.

21.09.2015

W ramach projektu MeetingDem rozpoczęliśmy Kurs przeznaczony dla Personelu Centrum Spotkań, w którym biorą udział pracownicy pierwszego Centrum, ale także pracownicy innych instytucji takich jak: Dzienny Dom Pomocy na Ciepłej, Miejskiego Centrum Usług Socjalnych oraz wrocławskich organizacji pozarządowych, które wspierają swoją ofertę osoby starsze. Pierwsze spotkanie poświęcone było emocjonalnym przeżyciom osób z otępieniem oraz ich opiekunów oraz wprowadzeniu do przeprowadzenia diagnozy psychospołecznej będącej podstawą planowania oddziaływań terapeutycznych.

21.09.2015

Podczas Polsko-japońskiego Sympozjum „Seniorzy wyzwaniem dla polityki społecznej o zdrowotnej” prof. Joanna Rymaszewska wygłosiła wykład poświęcony idei Centrów Spotkań pt.: „Nowoczesny model opieki nad osobą z otępieniem – potencjał oddziaływań pozafarmakologicznych (projekt MEETINGDEM)”.

19.09.2015

Podczas V Szczecińskiej Konferencji Alzheimerowskiej „Oblicza Otępienia” prof. J. Rymaszewska mówiła o „Nowoczesnym modelu opieki nad osobą z otępieniem” oraz prowadzonym we Wrocławiu projekcie MeetingDem.

PARTNERZY

l1
l

MEETINGDEM

Geneza
Projekt został zaakceptowany w ramach konkursu Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research, Transnational research proposals 2013. Koordynatorem projektu MEETINGDEM jest prof. Rose-Marie Dröes z University Medical Center, Department of Psychiatry w Amsterdamie.
Europa
Projekt MEETINGDEM rozpowszechnia innowacyjne i integracyjne podejście opracowane i rozwijane w Holandii w celu wspierania osób z łagodnym i umiarkowanym otępieniem oraz ich opiekunów. Zasięgiem obejmuje pięć ośrodków w czterech krajach Unii Europejskiej: Włochy, Polskę, Wielką Brytanię oraz Holandię.
W Polsce
Projekt realizowany jest od marca 2014 r. w Zakładzie Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Joanny Rymaszewskiej, a finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Ten projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Programowania w obszarze chorób neurodegeneracyjnych (Joint Programming Initiative on combating neurodegenerative diseases, JPND). Projekt jest wspierany w ramach JPND – www.jpnd.eu, przez następujące agencje finansujące – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)